W przypadku braku możliwości zalogowania się proszę użyć funkcji przypominania hasła, a w przypadku problemów z przeprowadzeniem tej czynności proszę o kontakt z administracją (link na dole strony) :)
Niestety migracja z phpBB2 na phpBB3 wymusiła taką procedurę dla osób, które nie mogą się zalogować :(
Jednocześnie zachęcam do ponownego uzupełnienia dodatkowych pól w profilach dotyczących szczegółów posiadanego samochodu, ponieważ nie była możliwa ich migracja na nowe forum :(

Znaleziono 22 wyniki

autor: Pawel
29 lip 2019, 21:00
Forum: Problemy i pytania
Temat: Woda na dywaniku pasażera.
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 5097

U mnie samochód p³ywa po obu stronach, zarówno po pasa¿era jak i kierowcy. Obawiam siê ¿e to mo¿e nie byæ tylko klima ale zacznijmy od tego. Dysponuje kto¶ opisem jak zdemontowaæ schowek, w których miejscach szukaæ wkrêtów i zaczepów? A mo¿e kto¶ dysponuje manualem co i gdzie trzeba zrobiæ w temaci...
autor: Pawel
28 lip 2019, 22:15
Forum: Problemy i pytania
Temat: Woda na dywaniku pasażera.
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 5097

U mnie samochód p³ywa po obu stronach, zarówno po pasa¿era jak i kierowcy. Obawiam siê ¿e to mo¿e nie byæ tylko klima ale zacznijmy od tego. Dysponuje kto¶ opisem jak zdemontowaæ schowek, w których miejscach szukaæ wkrêtów i zaczepów? A mo¿e kto¶ dysponuje manualem co i gdzie trzeba zrobiæ w temacie...
autor: Pawel
09 wrz 2018, 15:22
Forum: Problemy i pytania
Temat: Skrzynia biegów przestają wchodzić biegi
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 3662

Cze¶æ, moja Kia mia³a bardzo podobn± przypad³o¶æ. winny okaza³ siê zapowietrzaj±cy uk³ad. ³atwo to stwierdziæ bo peda³ sprzêg³a chodzi wtedy bardzo lekko, praktycznie zerowy opór przy naciskaniu. ja zdecydowa³em siê na wymianê wysprzêglika oraz p³ynu. wszystko wróci³o do normy. u ciebie winny mo¿e b...
autor: Pawel
21 sie 2018, 10:12
Forum: Problemy i pytania
Temat: lewarek zmiany biegów, pisk, demonta¿ konsoli ¶rodkowej
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 667

Dziêki. w³a¶nie tego potrzebowa³em.

pozdrosy
Pawel
autor: Pawel
19 sie 2018, 12:12
Forum: Problemy i pytania
Temat: lewarek zmiany biegów, pisk, demonta¿ konsoli ¶rodkowej
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 667

lewarek zmiany biegów, pisk, demonta¿ konsoli ¶rodkowej

Witam wszystkich, ostatnio lewarek biegów zacz±³ popiskiwaæ przy zmianie biegu, podejrzewam ¿e trzeba przesmarowaæ. d¼wiêk na 90% dobiega z do³u lewarka. Czy kto¶ mo¿e mnie pokierowaæ jak przeprowadziæ demonta¿ miecha przy najmniejszym nak³adzie pracy i nie siej±c zniszczeñ w plastikach? dziêki i po...
autor: Pawel
11 mar 2018, 17:18
Forum: Usterki
Temat: Sprzêg³o - brak mo¿liwo¶ci wrzucenia biegu.
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 1291

My¶lê ¿e masz racjê. Co prawda dostêp jest kiepski i nie mia ma jak podej¶æ dr±giem, ale jak pod pompowa³em trochê sprzêg³em to biegi zaczê³y wskakiwaæ. Pó¼niej znowu przesta³y ale ka¿de pompowanie tymczasowo poprawia sytuacjê. Sprzêg³o dzia³a³o dobrze, nie ha³asowa³o i raczej nic nie wyczu³em ¿eby ...
autor: Pawel
10 mar 2018, 17:15
Forum: Usterki
Temat: Sprzêg³o - brak mo¿liwo¶ci wrzucenia biegu.
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 1291

Sprzêg³o - brak mo¿liwo¶ci wrzucenia biegu.

Witam, po tygodniu nie najlepiej dzia³aj±cego sprzêg³a (pi³owanie przy wrzucaniu wstecznego), dzisiaj jest ju¿ absolutny brak wspó³pracy. Na chodz±cym silniku nie jestem w stanie wrzuciæ jakiegokolwiek biegu. p³yn w zbiorniczku jest, ramiê wysprzêglika w momencie naciskania sprzêg³a przesuwa siê (ma...
autor: Pawel
11 paź 2016, 06:11
Forum: Użytkowanie, przeglądy, ASO
Temat: Mechanik w Krakowie lub okolicy.
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1226

Mechanik w Krakowie lub okolicy.

Witam,

czy kto¶ ma godnego polecenia mechanika który zna siê na KIA, w Krakowie lub okolicy
mam dwie rzeczy do poprawienia:
- jeden z popychaczy mi "strzy¿e"
- jedno z ³o¿ysk ze szpeju na pasku siê koñczy i szumi znacz±co

pozdrawiam
Pawel
autor: Pawel
13 wrz 2016, 22:23
Forum: Manuale
Temat: Tempomat - montaż.
Odpowiedzi: 371
Odsłony: 71161

Wi±zka elektryczna 56190-1w270 (czyli z grzaniem kierownicy) . Czy kto¶ rozk³ada³ wtyczkê (wchodz±c±) do zwijaka na czynniki pierwsze i przek³ada³ kabelki do tej krótszej wersji bez grzania?
Zawsze pozostaje opcja ciêcia i lutowania ale mam obie wtyczki pod rêk± i mo¿e da siê zrobiæ przek³adkê?
autor: Pawel
20 kwie 2015, 12:45
Forum: Usterki
Temat: Wymiana urwanej szpilki w tylnej pia¶cie.
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 3448

I to jest ¶wietny trop.
Dziêki za wskazówkê do pdf-a ale i na aukcje.
autor: Pawel
19 kwie 2015, 21:37
Forum: Usterki
Temat: Wymiana urwanej szpilki w tylnej pia¶cie.
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 3448

Zada³em pytanie czysto techniczne, jak to ustrojstwo wymieniæ przy uwzglêdnieniu minimalnego nak³adu pracy. W odpowiedzi jest szansa ¿e powstanie ca³y w±tek skupiony na tym jakie to ASO jest z³e i jak to powinno siê z nimi z buta postêpowaæ. Bardzo Was proszê, wróæmy do tego na czym mi zale¿y. Zapew...
autor: Pawel
18 kwie 2015, 21:40
Forum: Usterki
Temat: Wymiana urwanej szpilki w tylnej pia¶cie.
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 3448

Wymiana urwanej szpilki w tylnej pia¶cie.

Witam, dzi¶ podczas wymiany kó³ ukrêci³a siê jedna ze szpilek w tylnym kole. Przykra sprawa - ostatnio majstrowali mi w ASO przy tym jednym kole w ramach prac lakierniczych (miêdzy innymi by³a wymiana porysowanego ko³paka) i tak siê ¶pieszyli ¿e krzywo pozakrêcali nakrêtki: 2 lekko poprzekrêcane a j...
autor: Pawel
04 gru 2014, 21:47
Forum: Oświetlenie i elektryka
Temat: o¶wietlenie wewnêtrzne panel przedni
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 1281

u mnie problem rozwi±zany. winna by³a ma³a dioda in4004 -> brak przewodzenia. temat jest szeroko znany u¿ytkownikom sorento, winna jest taka sama dioda tylko umiejscowiona w innym miejscu. aby naprawiæ usterkê która u mnie wyst±pi³a nale¿y: 1) zdemontowaæ konsolê górn± z lampami, jak wyj±æ plastikow...
autor: Pawel
03 gru 2014, 19:57
Forum: Oświetlenie i elektryka
Temat: punkty masy - schemat rozmieszczenia
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 884

wystarczy zadaæ pytanie i od razu umys³ siê rozja¶nia - znaleziony w pdf kia_rio_ub_schemes str. 73

//pozdrosy
Pawel
autor: Pawel
03 gru 2014, 19:53
Forum: Oświetlenie i elektryka
Temat: punkty masy - schemat rozmieszczenia
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 884

punkty masy - schemat rozmieszczenia

Cze¶æ, mam ma³y problem z prawym tylnym o¶wietleniem i wszystkim co zgodnie ze schematem leci pod jedn± i t± sam± masê, opisan± lakonicznie ang.floor. tu pojawia siê moje pytanie, czy kto¶ z Was posiada rysunek obrazuj±cy umieszczenie punktów masowych? A gdyby kto¶ posiada³ jeszcze opis co muszê zde...

Wyszukiwanie zaawansowane